Cenník kurzov Pilates a SM systém, Podmienky

Pilates september  2019

Stupava :

PO, ŠTVR ráno 8:00 – 9:00

Cena : 45,- EUR/9 hod

 

PO, Str večer 18:45 – 19:45, 20:00 – 21:00

Cena : 45,-EUR/9 hod

 

UT, ŠTVR večer 17:00 – 18:00, 18:30 – 19:30

Cena : 40,-EUR/8 hod

 

SM systém September 2019

PO, STR večer 17:45 - 18:45

Cena : 45,- EUR/9 hod

 

Bankové spojenie : Tatrabanka, 2949005923/1100

 

Pri jednorázovej platbe stojí jedna hodina Pilates cvicenia 6,- EUR.

 

Podmienky :

za kurzy sa platí vždy na jeden mesiac dopredu. Peniaze za kurz sa vracajú len v prípade, ak zdravotný stav účastníka/čky kurzu dlhodobo nedovoľuje pokračovať v cvičení. Ak účastník/čka kurzu prechodne ochorie, alebo z iných dôvodov nepríde na cvičenie, v takomto prípade peniaze nevraciame, ani nie je možné preniesť si tieto hodiny do ďalšieho mesiaca. Účastník/čka si ich môže nahradiť v iných časových termínoch v priebehu nasledujúcich dvoch mesiacov, prípadne na základe dohody s lektorkou Dadou.

 

 

Prihlasovací formulár